Propozice závody

V úterý 18.4. startuje běžecký pohár

V úterý proběhne na vrhačské loučce od 15:30 OBPM - 1. kolo.

Časový pořad

15:45 2008 a ml. cca 600m

16:00 2006-2007 cca 600m

16:15 2004-2005 cca 900m

16:30 2002-2003 cca 1200m

4.-5.3. MČR žactva Praha

MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ V HALE

Datum
Sobota 4. a neděle 5. března 2017.

Místo
Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce.

Startují
Starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.


Časový pořad
Sobota 4. března 2017
14.00    60 m př.    D    R                         Tyč H
14.20    60 m př.    H    R
14.40    60 m        D    R
15.00    60 m        H    R
15.20    1500 m    D    F
15.40    1500 m    H    F
16.00    60 m př.    D    F
16.15    60 m př.    H    F                                             Dálka D
16.30    60 m        D    F
16.45    60 m        H    F                           Tyč D
17.00    800 m        D    R
17.20    800 m        H    R
17.40    300 m        D    R
18.00    300 m        H    R

Neděle 5. března 2017
09.30    150 m        D    R    Výška D
10.00    150 m        H    R                       Koule H
10.30    800 m        D    F                                              Dálka H
10.45    800 m        H    F
11.00    300 m        D    F
11.15    300 m        H    F
11.30    150 m        D    F    Výška H
11.45    150 m        H    F                           Koule D
12.00    3000 m    H    F
12.30    4x300 m    D    F
13.00    4x300 m    H    F

16.2. čt Halový skokan

Ve čtvrtek 16.2. se v atletickém tunelu uskuteční soutěž mladšího žactva ve skoku vysokém a skoku dalekém. 

Přihlášky na místě v 15:30, zapíšete se na startovku u disciplíny.

Začátek závodu v 16:00 hoši dálka, dívky výška - základ 101 cm, pak se vymění.

Vedoucí akce Jan Kotala určí počty pokusů v dálce a zvyšování ve výšce.

Po skončení provede slavnostní vyhlášení s předáním medailí a všichni dostanou drobnou sladkost.

Vyhlašovat budeme vždy první tři v každé disciplíně a z každého ročníku!

11.2. so Kids Athletics Poruba

KIDS ATHLETICS PORUBA 2017

Atletická hala Ostrava - sobota 11.2.2017

 

Přihlášky do středy 20:00, startovné neplatíme

Vedoucí akce Jakub Ševčík

Časový pořad:

10:00 60 PŘEK-R D 04-05 KOULE 3kg H 04-05 VÝŠKA F H 02-03

10:10 60 PŘEK-R H 04-05 DÁLKA D 04-05

10:25 60 PŘEK-R D 02-03

10:35 60 PŘEK-R H 02-03

10:50 60 M R D 06-07

11:05 60 M R H 06-07 DÁLKA H 04-05 KOULE 4kg H 02-03

11:20 60 M R D 04-05 VÝŠKA F D 02-03

11:35 60 M R H 04-05

11:50 60 M R D 02-03

12:05 60 M R H 02-03 DÁLKA H 06-07 KOULE 3kg D 02-03

12:20 60 PŘEK-F D 04-05

12:30 60 PŘEK-F H 04-05

12:40 60 PŘEK-F D 02-03

12:50 60 PŘEK-F H 02-03 VÝŠKA F D 04-05

13:00 60 M F D 06-07

13:10 60 M F H 06-07 DÁLKA D 06-07 KOULE 2kg D 04-05

13:20 60 M F D 04-05

13:30 60 M F H 04-05

13:40 60 M F D 02-03

13:50 60 M F H 02-03

14:10 800 M F D 06-07 DÁLKA H 02-03 MEDIC 1kg H 06-07 VÝŠKA F H 04-05

14:25 800 M F H 06-07

14:40 800 M F D 04-05

14:55 800 M F H 04-05 DÁLKA D 02-03 MEDIC 1kg D 06-07

15:10 800 M F D 02-03

15:25 800 M F H 02-03

15:40 300 M F D 02-03

15:55 300 M F H 02-03

3.2. pá MMaS žactva

MISTROVSTVÍ  MORAVY  A  SLEZSKA   STARŠÍHO A MLADŠÍHO ŽACTVA  V  HALE 

Pořadatel :     z  pověření moravských KAS technicky zajišťuje AK SSK Vítkovice.

Datum a místo konání: pátek 3.února 2017 od 10.00 hodin, Atletická hala

Ostrava-Vítkovice.

Ředitel  závodů :                               Oldřich Zvolánek

Hlavní  rozhodčí :                              Rudolf Šimek

Technicko–organizační delegát:        Vladimír Černý

Přihlášky:  u svých trenérů dle jejich výběrů do úterý 31.1.

Při podávání přihlášek je nutné vyplňovat v každé disciplíně dosažený výkon.

Startují starší žáci a žákyně ročníků 2002-2003 a mladší žáci a žákyně ročníků 2004-2005. NEPŘIHLAŠUJTE PŘÍPRAVKY, NEBUDOU PŘIPUŠTĚNI KE STARU!

 

Seznam závodníků, kteří nebudou z kapacitních důvodů haly vybráni, bude k dispozici na webové stránce www.ssk-vitkovice.cz ve čtvrtek 2.února 2017.

Závodní kancelář:    bude otevřena od 8.30 hodin.  Prezentace před disciplinou u rozhodčích.

Technické ustanovení :

a) do finále v bězích na 60m a 60m př.  postupuje vždy  8 závodníků s nejrychlejšími časy.

V případě méně přihlášených závodníků než 8 v jedné kategorii, proběhne finále v čase rozběhu

b) při společném závodu více kategorií v dálce postupuje do finále nejlepších 8 závodníků bez ohledu na kategorii

Upozornění:  Na plochu atletické haly mají přístup pouze startující závodníci a závodnice. Trenéři mají přístup do vyhrazených prostor u skoku vysokého a vrhu koulí. Osobní věci nenechávejte v šatnách, pořadatel za ně neručí.

Vyhlašování: medaile a diplomy   budou  předávány ve vyhrazeném prostoru na tribuně. 

Disciplíny:      60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 3000m(žáci), tyč, dálka, výška, koule Základní výšky budou stanoveny na místě.

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu, dále možnosti přesunu soutěží ve skoku dalekém nebo skoku vysokém do atletického tunelu na základě provedené konečné prezentace.  

  Časový pořad:

10.00 60 m př. MŽky R    tyč Žci    výška MŽky    dálka SŽky    koule MŽci
10.10 60 m př. MŹci R
10.25 60 m př. SŽky R
10.35 60 m př. SŽci R
10.50 60 m MŽky R
11.05 60 m SŽky R                                                      koule SŽci
11.20 60 m MŽci R
11.35 60 m SŽci R                 výška MŽci         dálka SŽci
11.50 60 m př. MŽky F
12.00 60 m př. MŹci F    tyč Žky
12.10 60 m př. Žky F                                                koule MŽky
12.20 60 m př. SŽci F
12.30 60 m MŽky F
12.40 60 m SŽky F
12.50 60 m MŽci F
13.00 60 m SŽci F                   výška SŽky
13.10 800 m MŽky
13.20 800 m SŽky                                         dálka MŽky
13.30 800 m MŽci                                                        koule SŽky
13.40 800 m SŽci
13.50 300m MŽky
14.00 300m SŽky
14.10 300m MŽci
14.20 300m SŽci
14.40 3000 m SŽci
15.10 1500 m MŽky+SŽky         výška SŽci          dálka MŽci
15.25 1500 m MŽci+SŽci
15.40 150 m MŽky
15.50 150 m SŽky
16.00 150 m MŽci
16.10 150 m SŽci
16.25 4x200m MŽky+SŽky
16.40 4x200m MŽci+SŽci

14.-15.1. so +ne MMaS ve vícebojích

Časový pořad - sobota 14.1.2017

10.00   60m př. Žky

10.10   60m př. Dky

10.20   60m př. Jky+Ž                       

10.45                                      výška Žky A+B

11.00   60m      Žci

11.10   60m     Dci     

11.20   60m     Jři+M

11.30                                       dálka Žci+Dci

11.45                                                                         koule Žky A

12.45                                      výška Jky+Ž+Dky      koule Žky B

13.00                                            dálka Jři+M

13.30                                                                         koule Ž+Jky+Dky A

14.15                                                                         koule Ž+Jky+Dky B

15.00                                                                         koule Žci+Dci

15.00                                                      dálka ŽkyA+B

16.00                                                       dálka Jky+Ž+Dky

16.00  výška Žci+Dci            koule Jři+M

17.00   800m Žky+Dky

17.30   800m Jky+Ž               výška Jři+M   

                       

Neděle 15.1.2017

10.00   60m př. Žci

10.10   60m př. Dci

10.40                                      tyč Žci+Dci

11.00   60m př. Jři                 

11.10   60m př. M                             

11.30   chůze 3000m Jky+Dky+Žci+Žky

12.00   chůze 5000m Jři+Dci                         tyč Jři+M                   

13.00   Vložený závod 800m                                                                       

13.15 Vložený závod 1500m                                                                                

13.30   Vložený závod 300m

14.00   1000m  Žci+Dci                                                                   

15.30   1000m Jři+M