Seznam členů 2004

Balcarová Alexandra           reg.         zapl.

Bužgová Kristýna                reg.        zapl.

Dlouhá Lucie                       reg.       zapl.

Farkas Roman                        reg.

Honešová Michaela               reg.        zapl.

Horčičková Karolína             reg.        zapl.

Hroch Michal                       reg.         zapl.

Hrtánková Marie                   reg.        zapl.

Kilián Kryštof                       reg.       zapl.

Jurgová Kateřina                 reg.       zapl.

Klásková Lucie                     reg.       zapl.

Kleibertová Jana                 reg.        zapl.     

Lamlová Kristýna                 reg.        zapl.

Lutz Matěj                          reg.       zapl.

Melichar Filip                         reg.       zapl.

Ondráčková Julie                  reg.      zapl.

Panuška David                      reg.      zapl.  

Stankovičová Aneta              reg.       zapl.

Šodková Patricie                   reg.       zapl. 

Tesařová Lucie 03                  reg.        zapl.

Vavříková Agnes Cassnadra     reg.        zapl.